La Borcea s-a finalizat construirea pieței agroalimentare