Grupul consilierilor județeni ai PSD au susținut proiectele de dezvoltare ale județului propuse de Vasile Iliuță. VIDEO

You must need to login..!

Embed Code

Consiliul  Judeţean  Călăraşi, a fost convocat  în şedinţă extraordinară, la data de 11 Aprilie 2019, ora 1200, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren proprietate publica județului Călărași din administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Călărași prin Consiliul Județean Călărași la implementarea proiectului ”Construcții adăpost pescăresc dunărean” în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construcții adăpost pescăresc dunărean”

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Afaceri Călăraşi din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România – Bulgaria

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Președintelui precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia

6.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în cuantum de 7,5%,  din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019

7.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022

 

      PREŞEDINTE,                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                                            Emil MUȘAT