Evaluarea terenurilor pentru cauza publică – un subiect sensibil / discutat în C.J. VIDEO

You must need to login..!

Embed Code

Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii construcției C1 cu nr. cadastral 23282, înscrisă în Cartea Funciară nr. 23282 a UAT Ciocănești, în domeniul privat al judeţului Călăraşi nr.386/12.01.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.387/12.01.2024, Raportul Direcției Economice nr. 388/12.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe; nu a fost retras de pe ordinea de zi cum s-a cerut. S-au purtat discuții despre modul în care s-a stabilit prețul, fiind diferențe între terenuri asemănătoare dar situate în alte localități.