Deputatul PNL Emil Dumitru prezintă un om de echipă: Dorin Ivan director executiv Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași VIDEO

You must need to login..!

Embed Code

Conferința de presă de astăzi 12 ianuarie 2024 de la sediul PNL Călărași a fost o oportunitate pentru deputatul  Emil Dumitru pentru a-și prezenta activitatea parlamentară dar și pe un om de echipă implicat în activitatea profesională pe care o desfășoară pentru comunitate…
Dorin Ivan, director executiv Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași
Pentru crearea coerenţei şi eficienţei în gestionarea beneficiilor sociale precum şi a sumelor destinate susţinerii serviciilor sociale, Agenţia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași și-a  propus să  fie un serviciu public performant în condiții de transparenţă, eficienţă și legalitate, modern, flexibil, cu capacitatea de a răspunde noilor provocări, mereu în slujba cetăţeanului, aplicarea corectă, unitară și nediscriminatorie a legislației privind prestațiile sociale.
În perioada ianuarie 2023 – 30 noiembrie 2023, AJPIS Călăraşi a asigurat administrarea şi gestionarea prin programe informatice specifice, a unui număr mediu de 114.275 beneficiari pentru care s-au efectuat plăţi în valoare totală de aproximativ 375.000.000  lei:
Suma exactă plătită a fost de 374,898,939 lei, iar situaţia pe fiecare beneficiu social, in perioada mai sus menționată, a fost următoarea:
–              Alocația de stat / 54.555 beneficiari /183,254,150 plăți efectuate
–              Alocația de plasament / 413 beneficiari / 6,533,578 plăți efectuate
–              Indemnizație de sprijin pentru plasament / 177 beneficiari / 1,302,952 plăți efectuate
–              Indemnizație pentru tinerii care ies din sistemul de protecție / 29 beneficiari / 1,015,240 plăți efectuate
–              Alocație de sustinerea familiei Legea 277/2010 / 2,871 beneficiari / 6,283,549 plăți efectuate
–              Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010 / 1,665 beneficiari / 42,887,296 plăți efectuate
–              Stimulent de insertie crestere copil OUG 111/2010 / 965 beneficiari / 9,906,284 plăți efectuate
–              Indemnizatii si ajutoare OUG 111/2010 art 31,32 / 96 beneficiari / 753,494 plăți efectuate
–              Indemnziatie lunara concediu in vederea adoptiei / 7 beneficiari / 245,602 plăți efectuate
–              Depunere cont junior pentru copiii ocrotiti prin serviciile publice si private specializate pentru protectia copilului / 527 beneficiari / 632,400 plăți efectuate
–              Art. 100^1 privind sustinerea adoptiei / 29 beneficiari / 306,937 plăți efectuate
–              Decont Psihologi ,,Program din grija pentru copii”/ 100 beneficiari / 97,560 plăți efectuate
–              Indemnizatii lunare hrana (HIV) / 180 beneficiari / 1,994,157 plăți efectuate
–              Drepturile persoanelor cu handicap / 27.856 beneficiari / 104,177,141 plăți efectuate
–              Indemnizatie TBC / 248 beneficiari / 905,124 plăți efectuate
–              Ajutoare sociale (vmg)/ 2,993 beneficiari / 9,207,318 plăți efectuate
–              Polite asigurare VMG / 125 beneficiari / 7290 plăți efectuate
–              Alte ajutoare de urgenta / 9 beneficiari / 29.010 plăți efectuate
–              Ajutoare incalzire cu energie termica / 16 beneficiari / 10828 plăți efectuate
–              Suplimentul incalzire cu energie termica / 13 beneficiari / 1200 plăți efectuate
–              Ajutoare incalzire cu gaze natural / 483 beneficiari / 273,380 plăți efectuate
–              Supliment încălzire cu gaze naturale / 540 beneficiari / 46.316 plăți efectuate
–              Ajutoare incalzire cu energie electrica / 57 beneficiari / 28,138 plăți efectuate
–              Suplimentul incalzire cu energie electrica / 2.727 beneficiari / 651.970 plăți efectuate
–              Ajutorul de incalzire cu lemne / 1691 beneficiari / 1.087.077 plăți efectuate
–              Supliment incalzire cu lemne / 16.428 beneficiari / 3,256,948 plăți efectuate
–              Alte drepturi pt dizabilitate si adoptie art 100^4 cheltuieli transport cazare adoptie / 2 beneficiari / 4,000 plăți efectuate
Alocația de stat intră în categoria beneficiilor care sunt administrate și gestionate de către AJPIS Călărași al carui cuantum va fi modificat incepand cu luna ianuarie 2024.
Potrivit prevederilor art. 3, alin. (2) din Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei. Rata medie anuală a inflaţiei este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.”
În acest sens, alocațiile de stat pentru copii cresc din ianuarie 2024 cu 13,8%. Primele alocații majorate vor fi plătite în luna februarie a anului 2024.
La momentul actual, în evidențele AJPIS Călărași figurează 54.180 de copii și tineri care vor beneficia de sume mai mari aferente alocațiilor de stat. Plățile se fac din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială și la nivel local prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială.
Astfel, alocațiile vor crește după cum urmează:
de la 256 de lei pe lună la 292 de lei pe lună pentru copiii peste 2 ani și pentru tinerii care urmează cursuri liceale și profesionale;
de la 631 de lei la 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la doi ani şi pentru copiii cu handicap cu vârste de până la 18 ani.
Ca urmare, la nivelul judeţului Călăraşi, cel puţin 48440 copii cu vârsta de peste 2 ani și tineri care urmează cursuri liceale și profesionale vor beneficia de o alocaţie mărită în cuantum de 292 lei şi  5740 copii cu vârsta de până la doi ani şi copii cu handicap cu vârste de până la 18 ani vor beneficia de o alocaţie alocaţie mărită în cuantum de 719 lei.
În perioada în noiembrie-decembrie, pentru foștii beneficiari de VMG și astfel, prestații care sunt înlocuite acum de nou VMI, s-au reevaluat cererile de depuse și beneficiarii au fost îndrumați să depună cereri pentru VMI, pentru a acorda o continuitate prestațiilor deja închise odată cu  1 ianuarie. VMI este mai simplu decât ASF și VMG. De ce? El are două componente care sunt cumva similare cu fostele prestații VMG și ASF. Pentru aceste două componente se depune o singură cerere. Pentru lucrătorul din primărie vine cumva cu un avantaj, deoarece Banca Mondială s-a implicat în sprijinul acestora cu platformă informatică care este interconectată la mai multe baze de date ceea ce simplifică cumva munca asistentului social de la primărie. Pentru beneficiari vine în avantajul lor pentru că se depune o singură cerere. Ei nu mai sunt nevoiți să mai meargă la AJOFM pentru a se înscrie în lista beneficiarilorde muncă și se face tot de la nivel de primărie printr-o adresă.