CJ Călărași a finalizat un proiect anticorupție. VIDEO

You must need to login..!

Embed Code

Astăzi, la Hotel Hestia Călărași, s-a desfășurat conferința de închidere a proiectului ,,Îmbunătățirea capacității administrației publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparență și integritate, cod SIPOCA 452/MySmis 118879″, un proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
La acest eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Călărași, ai Asociației Transparency Internațional | Asociația Română pentru Transparență și ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Anticorupție Călărași.

Consiliul Județean Călărași a organizat în data de 22.10.2019, la Hotel Hestia, Călărași, conferința de închidere a proiectului „Îmbunătățirea capacității administrației publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparență și integritate”, cod SIPOCA 452, MySMIS 118879, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și implementat de instituția noastră, începând cu data de 12.07.2018.

La acest eveniment au participat pe lângă reprezentanți ai Consiliului Județean Călărași, reprezentanți ai societății civile (Asociația Transparency International/Asociația Română pentru Transparență) și reprezentanți ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Anticorupție Călărași.

Printre invitați s-au aflat reprezentanți ai altor instituții sau autorități publice din județ, precum și alte persoane interesate de tematica conferinței.

În cadrul evenimentului s-au definit obiectivele, indicatorii și rezultatele obținute de echipa de management și de implementare, fiind prezentat, cu precădere, Grupul de Acțiune pentru Prevenirea și Combaterea Corupției (G.A.P.C.C.), înființat de Consiliul Județean Călărași prin proiect, care, pe data de 18.10.2019, a fost premiat cu Mențiune în cadrul concursului de bune practici „Inovație și calitate în sectorul public”, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, proiectul fiind inclus, urmare a evaluării în top 12 cele mai bune modele de bune practici la nivel național.

În plus, în luna octombrie 2019, acest proiect, depus de Consiliul Județean, ca model bună practică, a adus instituției calitatea de membru în Rețeaua campionilor în integritate, conferită de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Printre rezultatele care au fost obținute prin acest proiect, enumerăm:

  • Elaborarea unui Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora, care cuprinde o metodologie și două seturi specifice de instrumente pentru elaborarea acestuia;
  • Elaborarea unei Proceduri de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a unor măsuri concrete, precum și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acesteia, dezvoltată și operaționalizată la nivel de UAT;
  • Înființarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă, precum şi cu alte autorităţi/institutii publice, privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor anticorupţie implementat la nivel de UAT, de tip Grup de Acțiune pentru Prevenirea și Combaterea Corupției (G.A.P.C.C.);
  • Un instrument dezvoltat şi diseminat de tipul unui ghid de bune practici care să vină în sprijinul unei mai bune înţelegeri a mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integrităţii;
  • O Campanie de educație anticorupție dezvoltată și implementată în rândul cetățenilor;
  • 100 de persoane (aleși locali, personal de conducere și de execuție) pregătiți profesional în cadrul unor programe de educație și formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul www.calarasi.ro, secțiunea Proiecte în derulare și pagina de facebook a proiectului „ Îmbunătățirea capacității administrației publice – Sipoca 452/mysmis.

 

Responsabil comunicare,

Roșca Sandra-Teodora

Nr. tel: 0723 832 981  Email: teodora_s28@yahoo.com

 

Proiectul a fost apreciat de reprezentantul Asociației Transparency Internațional din Romînia, care a dat proiectul de la Călărași de urmat și de către alte Instituții din țară, vorbind de utilitatea acestuia. Un pas se va face și la Sibiu unde un proiect similar este în derulare.


Evenimentul a găzduit un număr impresionant de participanți de la instituțiile din județ și alți invitați interesați de obiectivul și de rezultatele obținute prin acest proiect.
După terminarea prezentării proiectului european cofinanțat și de CJ privind stârpirea corupției din administrația publică, a avut loc o conferință de închidere a proiectului. La aceasta, în cadrul unor concluzii finale a vorbit și dl comisar șef, Vlad Laurențiu șef al Serviciului Județean Anticorupție Călărași. El a mulțumit organizatorilor proiectului, invitației…care din punct de vedere al liniei anticorupției pe care lucrează este un lucru foarte bun.

El a explicat că DGA este o unitate specializată în prevenirea și combaterea corupției, pe spațiul M.A.I. Domnia Sa a explicat că unitatea sa are ca principale coordonate culegerea de date și informații, instruirea anticorupție a personalului M.A.I., activități de educație, cercetarea fenomenului și a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, activitățile de cercetare penală și cooperarea cu alte Instituții. Vlad a prezentat campania DGA intitulată…Tu poți face lumină. Acesta este o preluare a Call-centerului pe care DGA îl gestionează…s-a spus.

La sfîrșitul conferinței Emil Mușat a răspuns presei privind importanța acestui proiect, despre eforturile pe care echipa CJ o face pentru a oferi servicii de calitate cetățenilor și despre educația civică anticorupție. Nu trebuie vorbit despre importanța temei. Toți funcționarii trebuie să demonstreze că sunt corecți și să nu condiționeze serviciile acordate cetățenilor.

Și Valentin Barbu vicepreședintele CJ a vorbit despre proiectul să de suflet care nu construiște clădiri ci caractere…El a demonstrat cum crede în corectitudine și servicii de calitate acordate cetățenilor, a vorbit despre structurile create în lupta anticorupție, despre modelul de etică pe care conducerea Instituțiilor trebuie să îl ofere salariaților din subordine.