Cetățenii se expun la riscuri lângă cisterna din care se revarsă azot lichid