Călărași/ C.J. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2023. VIDEO

You must need to login..!

Embed Code

 

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 23.06.2023 a aprobat prev. pct. 4 / Ordinea de zi: Art. 1. – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2023, conform anexelor nr. 1 – 8 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului prin Compartimentul Cancelarie Consiliu si Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotarare cu caracter individual: Prefectului Judeţului Călăraşi, Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi şi Directiei Economice.